Uutiset

Asekeräilijöistä tehtiin taas rikollisia

22.07.2017

Vastine uutisointiinne perjantaina 21.7.2017

Asekeräilijät eivät osta laittomia aseita

 

Tor-verkko-jutussa vihjattiin asekeräilijöiden ostavan laittomia aseita. Lainaus: ”Ostajien joukossa on myös asekeräilijäksi ilmoittautuva henkilö.” Rikollisnetissä aseita ostava voi yhtä lailla ilmoittaa olevansa poliisi tai vaikka joulupukki olematta mitään näistä.

Valitettavasti eräät viranomaistahot tietoisesti mustamaalaavat asekeräilijöitä, jotka ovat asekauppojen ohella tarkimmin valvottuja aseiden omistajia Suomessa. Väärän kuvan tahallinen antaminen liittyy käsittelyssä ja valmistelussa oleviin aselain muutoksiin.

Todellisuudessa Suomessa lailliset aseet ovat halvempia kuin laittomat aseet. Näin siitä huolimatta että poliisi nosti yksittäisen aseen ostoluvan hintaa jälleen heinäkuun alusta 86 euroon. Rekisteröity asekeräilijä, joita Suomessa on noin 1500, voi saada lupansa hieman halvemmalla ostaessaan aseen kokoelmaansa.

Toimiviin sarjatuliaseisiin voidaan Suomessa edelleen myöntää ostolupa keräilijälle, jos tämä on osoittanut pitkäaikaista ja syvällistä perehtyneisyyttä harrastukseensa. Mitä tämä kenenkin kohdalla tarkoittaa, jää aina päättävän poliisiviranomaisen arvioitavaksi.

Suomessa ei ole yhteiskunnan ylläpitämiä, yleisölle avoimia asemuseoita. Tämän osan historiastamme tallentavat yksityiset harrastajat niin, että jonain päivänä niistä yleensä syntyy merkittäviä kokoelmia jotka ovat jatkuvasti tai osan aikaa avoimina. Jos aseenomistajista tiukimman luotettavuusseulan läpi käynyttä harrastajaryhmää näin huoletta verrataan rikollisiin, on kyse vihapuheesta.

Esa Salldén

Suomen Asehistoriallinen Seura r.y.

puheenjohtaja

Kinnalan Koukussa kokous ja museokierros

11.07.2017

Mieleenpainuvinta kokouksessa oli virallisen osuuden jälkeinen tutustuminen suojeluskuntamuseoon. Kiikan suojeluskuntakokoelma ja Mannerheim-kokoelma ovat merkittäviä kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä.

Marja Koukku Kiikan suojeluskunnan esikunnassa

Ilkka Heinelo tutustuu Kaarlo Koukun opastuksella museon kokoelmiin.

 

 

Kunniajäseniä Someron asemessuilla

18.06.2017

Jaakko Horelli otti tunnustuksen vastaan SAHS:n puheenjohtaja Esa Salldénilta. Aktiivisin aika SAHS:n toiminnassa on jo takana ja moottoripyöräily on nyt vienyt ase- ja militariakeräilyn paikan ykkösharrasteena.

Runo Kurko kutsuttiin SAHS:n kunniajäseneksi perusteena yli 50 vuotta kestänyt elämäntyö aseharrastuksen ja keräilyn hyväksi. Kurko on ollut menneinä vuosikymmeninä Seuran aktiivijäsen ja vanhemmat jäsenet muistavatkin lääkintävahtimestari-Kurkon paremmin kuin NRA-Kurkon.

 

Someron asemessut järjestetään vuosittain Teeriharjun huvikeskuksessa. Kuvassa osa messumaisemaa iltapäivän jo hiljentyessä.

 

Orimattilan huutokaupan toteutuneet hinnat julkaistu

20.05.2017

Orimattilan huutokaupan toteutuneet hinnat on nyt julkaistu ja nähtävillä kevään huutokauppasivuiltamme.

Kaikki kirjallisten tarjousten vahvistusviestit ja -laskut on nyt lähetetty. Aloitamme valmistelemaan toimituksia aikaisintaan helatorstain jälkeen niiden kohteiden osalta, joissa laskut on maksettu ja paperit kunnossa.

 

Kiitoksia huutokaupan osanottajille!

Orimattilan huutokaupan lista julkaistu

08.05.2017

Orimattilan huutokauppalista on nyt julkaistu: http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/fi/huutokaupat/kevat-2017/

Samalla myös kuviin on lisätty huutonumero näkyviin.

Poliisimuseossa avautui näyttely: Järjestys romahtaa 1917

06.05.2017

Näyttely kertoo Suomen itsenäistymisvuoden tapahtumista ja erityisesti siitä, mikä merkitys kansalaisten luottamusta nauttivalla poliisilla on järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Vuosi 1917 oli täynnä poliittista agitaatiota ja huhupuhetta, jota levitettiin tosiasioista piittaamatta.

Venäjän maaliskuisen vallankumouksen jälkeen suomalaisilla ei ollut yhteistä käsitystä siitä, kenellä on valta pitää järjestystä yllä. Maa jakautui, ja vastakkaiset ryhmät alkoivat perustaa kaarteja huolehtimaan omasta turvallisuudestaan.

Poliisimuseon intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva näkeekin näyttelyn ajankohtaisena myös nyky-Suomen yhteiskunnallisessa tilanteessa.

- Toivon, että näyttelyn avulla ihmiset ymmärtäisivät, mihin jyrkkä vastakkainasettelu voi pahimmillaan johtaa, Tuulasvaara-Kaleva sanoo.

Erikoisnäyttelyssä luodaan myös katsaus siihen, miten Suomen poliisi on kehittynyt itsenäisyyden alun sekasorrosta nykypäivään: sata vuotta sitten poliisit olivat pelättyjä virkamiehiä, nyt kansalaisten luottamusta nauttivia arjen turvaajia.

Itsenäisen Suomen poliisin vaiheisiin perehdytään vielä tarkemmin verkkonäyttelyssä, joka avautuu loppuvuodesta. Näyttelyssä on esillä myös harvinaisia poliisin virkapukuja, kuten venäläistämistoimien aikaan sortoa symboloinut niin sanottu Bobrikovin puku ja Porvooseen salaa syksyllä 1917 perustetun Saksaniemen poliisikoulun asetakki. Itsenäistymisen juhlavuoden erikoisnäyttely on avoinna vuoden 2019 loppuun.

Aselain direktiivimuutosten valmistelu alkoi

06.05.2017

EU:n ampuma-asedirektiivin sisältö on jo hyväksytty ja odottaa enää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan allekirjoitusta. Tämä tapahtuu todennäköisesti toukokuussa. Jäsenvaltioiden tulee panna direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Valmistelutyössä noudatetaan asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja. Keskeiset sidosryhmät ovat mukana hankkeen valmistelussa, eri asiantuntijoita kuullaan tarvittaessa ja esitys lähtee myös aikanaan laajalle lausuntokierrokselle. Lisäksi hankkeen edetessä järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Uusi direktiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista

Viime vuoden aikana käydyissä neuvotteluissa Suomi saavutti omat tavoitteensa ja uusi asedirektiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Uudessa asedirektiivissä kielletään lähtökohtaisesti tietyt puoliautomaattiaseen ja ison lippaan yhdistelmät. Näihin aseisiin voi kuitenkin saada poikkeuslupia eri perusteilla, joista Suomelle tärkein on maanpuolustustarkoitus. Lisäksi poikkeuslupia voidaan myöntää esimerkiksi keräilijöille ja ampumaurheilijoille.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Hankkeen toimikausi on 2.5.2017-30.6.2018.

Lisätietoja hankesivulta:
http://intermin.fi/ampuma-asedirektiivi

 

Asiantuntijamme antiikkimessuilla

08.04.2017

Asiakaspalvelun ohella SAHS tarjoaa aina myös pienoisnäyttelyn. Tällä kertaa teemoina olivat sortovuodet ja vapaussota (kuvassa).

SAHS osallistuu pyynnöstä eri tapahtumiin järjestäen näyttelyitä ja tarjoten asiantuntijoiden neuvontapalveluja yleisölle.

 

Jyväskylän Antiikkimessuilla neuvonta jatkui sunnuntaina 9.4. kello 16 saakka. Kuvassa SAHS kunniajäsen Juha Ikonen esittelee pistintä kiinnostuneelle messukävijälle.

Euroopan parlamentti hyväksyi asedirektiivin kompromissiehdotuksen

18.03.2017

Euroopan parlamentti hyväksyi 14.3.2017 asedirektiivin kompromissiehdotuksen, joka tarkoittaa että direktiiviin kompromissiehdotuksen jälkeen ehdotettuja parannuksia/korjauksia ei tehdä.

Voit ladata hyväksytyn asedirektiivistä suomenkielisen version tästä: <LINKKI, klikkaa tähän>

Direktiivin käytöönotto jatkuu seuraavaksi kotimaisen aselain valmistelulla 15 kk määräaikana. Kuten aktiivisemmin asiaa seuranneet jo tietävätkin, direktiiviin jäi epäselviä kohtia ja poikkeuksia, joiden lopullinen vaikutus määräytyy sen mukaan miten ne implementoidaan kotimaiseen aselakiin. Firearms United kommentoi asiaan liittyvässä tilannepäivityksessä, että "Poikkeuksia on niin paljon, että Suomen aselakia ei periaatteessa tarvitsisi muuttaa yhtään."

Ehkä selkein esimerkki tästä on itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin liittyvä lipasrajoitus. Suurempi lipas siirtää aseen automaattisesti A7 -kategoriaan (kielletty siviileiltä). Pistooleissa lipasrajoitus on 20 patruunaa, ja kivääreillä 20 patruunaa.

Direktiivin kuudes artikla antaa kuitenkin kansallisen lainsäädännön perusteella myöntää lupia myös A7 -luokan aseisiin seuraavasti:

6. artikla 2:

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetusten ja arkaluonteisten kohteiden turvallisuuden suojelemiseksi sekä kansalliseen puolustukseen, koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa ja rajoittamatta 1 kohdan soveltamista myöntää poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla yksittäistapauksissa lupia A luokkaan kuuluville ampuma-aseille, olennaisille osille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja yleinen järjestys eivät vaarannu.

EU:n asedirektiivin tilannepäivitys

02.03.2017

Saimme kirjeen Vicky Fordilta ja hän pyysi välittämään sen harrastajille, varmistaakseen sen että asedirektiivi on ymmärretty oikein.

Vicky Ford on kirjoittanut viestin FU:n jäsenille valaistakseen nykyistä tilannetta ja olemme parhaan kykymme mukaan kääntäneet sen teille. Kirjeestä käy ilmi mielenkiintoisia asioita tämän hetkisestä tilanteesta, sekä siitä miten asedirektiivi on tarkoitettu tulkittavaksi. Olemme lisänneet sulkuihin oman analyysimme asiasta, joka perustuu saamaamme tiedustelutietoon.

Allaoleva kirje on pitkä kuin nälkävuosi, mutta ehdottomasti lukemisen arvoinen.

Nyt olisi tärkeää, että tämä kirje tavoittaa ammunnan harrastajat niin laajalti kuin se on mahdollista. Jakakaa sitä ja viekää viestiä eteenpäin.


Kiitos kun tulitte tapaamaan minua viime viikolla. Keskustelimme useista asioista ja lupasin kirjoittaa viestin jonka voitte jakaa jäsenillenne.

Euroopan asedirektiivi on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien. Se oli päivityksen tarpeessa erityisesti riittämättömien deaktivointisäädösten takia. Kuitenkin Euroopan komission vuonna 2015 tekemä esitys oli kelvoton (unworkable) ja siinä esitettiin kohtuuttomia vaatimuksia laillisten aseiden omistajia kohtaan. Europarlamentti äänesti koko ehdotuksen hylkäämisestä, mutta parlamentin enemmistö ei tukenut tätä lähestymistapaa, joten pyrimme parantamaan alkuperäistä direktiiviehdotusta muutosehdotuksilla. (Toim. huom: kyseessä oli poliittinen paine tehdä jotain Pariisin tapahtumien jälkeen)

Europarlamentti ei yksin pysty määrittämään asedirektiivin sisältöä, vaan se vaatii Neuvoston hyväksynnän. Neuvosto koostuu 28 eri jäsenmaan kansallisista hallituksista ja monet näistä hallituksista haluavat kiristää aselakejaan entisestään eivätkä hyväksyneet europarlamentin muutosehdotuksia.
(Toim. huom: Pääasiassa taustalla on häärinyt Ranskan hallitus, joka haluaa EU:ta tekosyynä kiristää aselakia ja olla kantamatta vastuuta seuraavissa vaaleissa. Esimerkiksi lipasrajoitukset tulivat neuvostosta Ranskan ja Saksan tekemän kompromissin jälkeen viime kesänä.)

Merkittäviä muutoksia direktiivin tehtiin Europarlamentin sekä laillisten aseenomistajien etujärjestöjen yhteistyön tuloksena ja näitä ovat esimerkiksi seuraavat kohdat:
- Määritelmä ”automaattiaseita muistuttavat aseet” poistettiin koska se perustui ulkonäkökriteereihin.
- Poikkeukset reserviläisille, museoille, elokuvan tekijöille ja keräilijöille
- re-enactorit (hankala suomentaa…) sekä deaktivoitujen aseiden omistajat saavat pitää deko-aseensa.
- Porsaanreikä, joka mahdollisti huonosti deaktivoidut ”startti-aseet”, jotka muutettiin toimintakelpoisiksi terroristien toimesta on nyt tukittu.
- Nuoret saavat edelleen harrastaa lajejaan (toim. huom. vähimmäisikäraja ei noussut)
- parempi tiedonjako jäsenmaiden välillä.
- Aseiden turvallinen säilytys määritellään uudessa direktiivissä
- Pakollisia lääkärintarkastuksia ei ole, vaan jokainen maa saa määritellä oman järjestelmänsä

Tästäkin huolimatta direktiivissä on vielä jotain epäkohtia (outstanding questions):
Europarlamentin neuvottelijat ovat sitä mieltä että ihmisten, jotka harrastavat urheiluammuntaa pitäisi pystyä jatkamaan harrastustaan,
mikäli se on laillista kyseisessä jäsenmaassa. Komission lähestymistapa olisi vienyt moneet lajeissa käytetyt aseet kategoriaan A siviilien ulottumattomiin, mutta parlamentin muutosehdotusten jälkeen jokainen jäsenmaa voi antaa kategorian A lupia urheiluampujille, mikäli he harrastavat aktiivisesti tai osallistuvat kilpailuun. (Toim. Huom. tämä urheilupoikkeus pätee itseasiassa vain osaan A-kategorian aseista eli puoliautomaatit, sekä normaalikokoiset lippaat eli ns IPSC- ja reserviläiskiväärit ja pistoolit. Esimerkiksi raketinheitinjärjestelmiä tai konetuliaseita ei urheilupoikkeuksen nojalla voida myöntää. Sen sijaan reserviläispoikkeus tekisi tästä teoriassa mahdollista.)

Parlamentin neuvottelijat toimivat läheisessä yhteistyössä monien etujärjestöjen kanssa, mukaan lukien IPSC
(Toim. Huom: FU:n edustajat juoksivat tuon vaiheen aikana Brysselissä yhtenään ja urheilupoikkeus voidaan lukea käytännössä FU:n tiimissä toimivan IPSC:n Sasja Barentsenin ja Vicky Fordin yhteistyön tulokseksi), varmistaakseen että urheilupoikkeus kattaa kaikki harrastajat ja he voivat tulevaisuudessakin valita kalustonsa entiseen malliin sekä osallistua kilpailuihin sekä kotimaassaan että ulkomailla. Jotta tämä on mahdollista, myös EU:n asepassi päivitettiin sisältämään kategorian A-aseet.

Monet aseet, joita käytetään urheiluammunnassa, kuten keskisytytteistä patruunaa ampuvat puoliautomaatit eivät tule kielletyiksi. (Many firearms commonly used for sports shooting, such as centre-fire semi-automatics, are not themselves affected. Tämä lienee selvennys siitä, että esimerkiksi AR-15 pysyy edelleen kategoriassa B, ja siirtyy kategoriaan A vain jos siihen on kiinnitetty iso lipas.)


Tämä oli yksi niistä alueista, jossa jäsenmaat yrittivät saada aikaan vielä tiukempia säädöksiä (toim. huom: koska voisivat sanoa äänestäjille että ”Ei me, mutta kun EU määrää”) mutta parlamentti hylkäsi ne. Jos urheiluampujat ovat huolissaan siitä, kuinka ehdotukset toimivat käytännössä, heidän pitää jäsenmaissaan tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa varmistaakseen sen, että urheilupoikkeus toteutuu. (Toim. huom: Tässä Vicky Ford toteaa aika selvästi, että jos urheiluampujia koskevia rajoituksia tulee, niin ne eivät ole EU:sta peräisin.)


Komissio ja neuvosto halusivat molemmat kieltää ”high-capacity”-lippaat ja latauslaitteet. Parlamentti ei kannattanut tätä, mutta Neuvosto kieltäytyi hyväksymästä ehdotusta ilman lisärajoituksia (toim. huom: Tämä voidaan kääntää vaikka näin: Ranskalaiset vaativat). Neuvottelujen lopputulos on se, että lippaat ja latauslaitteet eivät ole kiellettyjä, vaan lippaan ja aseen yhdistelmä on kielletty, jos niiden kapasiteetti ylittää tietyn rajan joka on 10 pitkien aseiden kohdalla ja 20 lyhyiden aseiden kohdalla.
Tämä ei koske urheiluampujia, nykyisiä luvanhaltijoita, keräilijöitä, reserviläisiä ja muita erityiskäyttäjäryhmiä mikäli jäsenmaat sallivat kategorian lupien jatkamisen. (Toim. huom: Taas – EU:n asedirektiivi ei siis aiheuta muutospainetta, vaan kaikki muutokset tulevat kansalliselta puolelta.)

Ihmiset, jotka eivät kuulu poikkeuksien piiriin, mutta joilla on kategorian B-ase ja joiden hallusta löydetään kategorian A-lipas voivat menettää aselupansa. Mikään ei estä heitä hakemasta lupaa tulevaisuudessa (Toim. huom: Onkohan tämä tapa ilmaista tahto siitä, että kyseistä tapahtumaa ei luokiteltaisi ampuma-aserikokseksi?)

Direktiivin voimaan tulemisen jälkeen ”high-capacity”lippaita voi hankkia vain jos henkilöllä on A-kategorian aseisiin oikeuttava lupa.


Jäsenmailla on oikeus edelleen pitää ja organisoida oma kansallinen reservinsä sekä puolustusvoimansa. (Toim. huom – ilmeisesti Fordilla on livahtanut lauseeseen typo: ”Reservists Under the agreement Member States continue to have the ability to organise and protect their national reserve or public defence forces.” FU ei usko, että EU:n asedirektiivi antaa reserviläisille oikeuden uudelleenorganisoida puolustusvoimat...)
Jäsenmaat voivat edelleen myöntää A-kategorian lupia tiettyihin tarkoituksiin kuten kriittisen infran turvaaminen, kaupallisten kuljetusten turvaaminen, arvokuljetusten suojelu ja kansallinen puolustus.
Jäsenmaat voivat myöntää lupia näihin tarkoituksiin ja tämä vastaa erityisesti SUOMEN tarpeisiin. (Kyllä, antakaa iso käsi meidän neuvotteleville virkamiehillemme, sekä Orpolle, puolustusministeri Niinistölle sekä Risikolle. )

Asevoimia, poliisia ja viranomaisia tämä direktiivi ei kosketa ja Sveitsin erityisasema on huomioitu. (Toim huom: Tosin ei siten että Sveitsiläiset olisivat tyytyväisi, joten Schengen-ero kampanjan on jo käynnissä. Terkkuja Komissiolle...)

Komissio ja Neuvosto vaativat että myös museot ja keräilijät kuuluvat direktiivin piiriin ja näin tapahtuu kun direktiivi astuu voimaan. Parlamentti teki paljon töitä saadakseen pidettyä keräilijöiden erityisaseman pitää hallussaan kategorian A-aseita ja sen johdosta jäsenmaat voivat antaa keräilyluvan myös niihin, mikäli siihen on hyvä syy kuten historiallisten aseiden keräily ja tutkiminen, mikäli ne kuuluvat keräilysuunnitelmaan.

Historiallisesti merkittäviä tuliaseita direktiivin merkintävaatimukset eivät koske. Patruunoiden keräily on edelleen sallittua ja säädökset eivät ole muuttuneet.

Parlamentin mielipide oli myös, että sarjatuliaseista puoliautomaattiaseiksi (pysyvästi) muunnetut aseet pysyisivät kategoriassa B, mutta komissio ja neuvosto eivät suostuneet tähän.
Parlamentin neuvottelijat onnistuivat kuitenkin neuvottelemaan säädöksen jonka nojalla ennen direktiivin voimaan astumista hankitut aseet voidaan pitää luvilla ja niitä voidaan edelleen ostaa ja myydä, mikäli henkilö kuuluu poikkeuksen piiriin. Esimerkkinä tästä ovat urheiluampujat. (Toim huom: Muistakaa mitä tapahtui pre-ban aseiden hinnoille jenkeissä kun AWB tuli voimaan...)

14. Maaliskuuta parlamentti käsittelee direktiiviä äänestyksessä. Ennen sitä 14. päivän aamuna on parlamentin kokous josta asiasta keskustellaan ja MEPit voivat ilmaista mielipiteensä sekä esittää muutosehdotuksia, mutta jos nämä menevät läpi niin ne voivat horjuttaa nykyistä kompromissia ja jos muutosehdotukset menevät läpi on edessä trilogin toinen vaihe, jossa parlamentilla on vähemmän sananvaltaa ja on olemassa riski että neuvosto vaatii tiukempaa direktiiviä.

Jotta voitte turvata laillisten aseiden omistajien oikeudet, on tärkeää että aseiden omistajat vaikuttavat paikallisiin päättäjiin niin pian kuin mahdollista varmistakseen sen, että asedirektiivin vaikutukset paikalliseen lakiin tehdään oikein. Yksittäisillä jäsenmailla on oikeus ja valta määrittää omat luvanmyöntämiskriteerinsä sekä poikkeuksensa lainkuuliaisille harrastajille. On tärkeää että kansalaiset pitävät huolta että päättäjät tekevät työnsä oikein varmistavat että nuo poikkeukset toteutetaan niin laajasti kuin mahdollista tai päättäjät kantavat vastuunsa.
(Toim huom: Erittäin hankala lause suomentaa, mutta alkuperäisasussaan se menee näin: Individual Member States have the power and the flexibility to grant their own authorisations and exemptions for the many types of genuine legal owners. It is important that citizens hold their governments to account, and ensure that those powers are applied to the fullest extent. )”

FU:n kommentti: Eli mikäli asiat etenevät niin kuin ne todennäköisesti etenevät, niin olemme kaikki yhdessä saaneet aikaan paljon. Kiitokset tästä kuuluvat kaikille teille, jotka ovat kirjoittaneet kirjeitä MEPeille, lähettäneet palautetta päättäjille tai tukeneet FU:ta muilla tavoilla.

Kuten näkyy, kenenkään aseita ei enää olla takavarikoimassa ilman korvausta. Asedirektiivissä on enemmän reikiä kuin siivilässä ja itsessään se ei tuo muutospaineita tai lisärajoituksia suomalaisille harrastajille. Mikäli lisärajoituksia tulee, ne tulevat omilta päättäjiltämme tai viranomaisiltamme.

Pallo on nyt meillä kaikilla täällä Suomessa.