Uutiset

Aselakiesitys lausunnoille

04.05.2018
Keräilijän kannalta ikävää esitystä voi lukea tästä linkistä.

Sisäministeriössä aselakiongelmista puhumassa

03.04.2018

Pitkäaikainen yritys sisäministeriä tapaamaan korvaantui keskiviikkona 3.4. erityisavustaja Titta Andersson-Bohrenia tapaamisella.

Lähetystössämme oli pääsihteeri Kimmo Levä Museoliitosta, Kalervo Kaarre Kaarteen Sotamuseosta Lohjalta ja Esa Salldén, puheenjohtaja Suomen Asehistoriallisesta Seurasta.

Kuten yleensä, aseasioissa ymmärretyksi tuleminen tuntuu olevan vaikeaa ja ehkä yksi asia tuli ymmärretyksi asealaa tuntemattomalle eritysiavustajalle, eli lakisääteisen ampuma-aselautakunnan lainvastainen tila. Aselain mukaan lautakunta on nimitettävä kahden vuoden välein, nyt aikaväli on ylittynyt ainakin vuodella eikä lautakuntaa ole nimitetty saati kutsuttu kokoon.

Edellisen lainmuutoksen tuoma aseen osien luetteloinnin tarkoituksettomuus tuntui olevan jotenkin ymmärrettävää, mutta tehdyn lain korjaaminen tuntui vaikealta ajatukselta.

Museoliiton mielipiteitä

Kimmo Levä totesi ansiokkaasti että dekot eivät ole museotavaraa vaikka tekeillä oleva direktiivin mukainen aselain muutos onkin tekemässä niistä entistä ongelmallisempia.

Levä puolusti periaatetta että mitkään lupamaksut eivät kuulu museoiden ja keräilijöiden niskoille. Kyseessä on kulttuurihistorian tallentaminen eikä turvallisuusongelma.

Sisäministerin erityisavustaja lupaili että maksuja määrättäessä seuraavalla kierroksella olisi museot ja keräilijät huomioitava.

Kaarteen Sotamuseossa näytteillä olevat aseet ovat dekottuja. Kalervo Kaarre esittikin huolensa ennen tätä vuotta dekottujen aseiden omistajamuutoksista, joista nyt tuli kalliita uudelleendekoamisineen.

EU:n uusinta deaktivointimääräystä sovellettava viimeistään 28.6.2018

08.03.2018

Uusi komission täytäntöönpanoasetus on julkaistu 5. maaliskuuta. Se astuu voimaan 28 maaliskuuta ja sitä on sovellettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tästä kaikissa jäsenmaissa.

Linkki EU:n viralliseen lehteen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0337&from=EN

10.3.2018 huutokauppaluettelo julkaistu

04.03.2018

Kevään 2018 huutokauppa pidetään Cumulus Resort Ikaalisten Kylpylässä 10.3.2018 klo 14.00. Osoite on Hämyläntie 2, 39500 Ikaalinen. Huutokaupan kohteisiin voi tutustua nettisivuilla olevien kuvien ja huutokauppaluettelon perusteella sekä paikan päällä lauantaina klo 9-14.

Huutokauppaan voi osallistua paikan päällä tai jättämällä ennakkotarjouksen. Tilaisuus on avoin kaikille antiikista ja militariasta kiinnostuneille.

KLIKKAA TÄSTÄ päästäksesi suoraan huutokauppasivulle.

Brownells tuo Retro-Arskat markkinoille

24.02.2018

Amerikkalainen ase- ja tarvikepostimyyntiliike Brownells tuo Yhdysvaltain markkinoille sarjan AR-10 ja AR-15 -kiväärejä, jotka muistuttavat ulkoisesti alkuperäisiä Eugene Stonerin M-10 ja M-16 konstruktioita. Jäljitelmämyyntiin tulee vain itselataavia kertatuliaseita.

Klassinen kahvatähtäin, kiinteä perä, korkea tähtäinlinja ja lisävarustekiskojen täydellinen puuttuminen tarjoavat niin klassikoiden keräilijöille kuin ”himmeleihin” kyllästyneille urheiluampujille uutta ampumisen iloa.

Moderni valmistustekniikka tekee retropyssyistä turvallisia ja helppohoitoisia, mutta tunnelman luvataan olevan suoraan 50-luvulta. Asekonstruktiot esiteltiin 2018 Shot Showssa eikä niiden saatavuudesta Suomeen ei tällä hetkellä ole tietoa.

Asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

09.02.2018
Sisäministeriö  9.2.2018 13.06

TIEDOTE 17/2018 Asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee


EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat hakeneet ratkaisuja direktiivin täytäntöönpanemiseksi tiiviisti yhdessä sidosryhmien
kanssa. Viime vuonna järjestettiin kolme eri temaattista keskustelutilaisuutta sidosryhmille ja lisäksi sidosryhmien kanssa on järjestetty erillisiä tapaamisia.

- Asedirektiivissä saavutettiin Suomen kannalta hyvä lopputulos, hallituksen esitystä valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Johanna Puiro kertoo.

- Direktiivistä toki seuraa muutoksia ampuma-aselakiin ja ohjenuorana täytäntöönpanotyössä on ollut eduskunnan asedirektiivin neuvotteluiden aikana muodostama kanta siitä, että direktiivillä ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa aseharrastusta.

Asedirektiivin täytäntöönpanossa on tarkoitus tehdä vain ne lakimuutokset, jotka direktiivi edellyttää. Keskeisenä kysymyksenä on ollut tiettyjen aseiden siirtyminen kiellettyjen aseiden luokkaan ja niihin jatkossa myönnettävien poikkeuslupien perusteet.

- Tätä kysymystä tullaan hallituksen esitysluonnoksessa käsittelemään kokonaisuutena. Tärkeää on ottaa huomioon se kokonaispaketti, jolla jatkossa näihin kiellettyihin aseisiin voidaan Suomessa myöntää poikkeuslupia, Puiro korostaa.

- Puolustusministeriölle on asian valmistelussa ollut tärkeää pyrkiä rajoittamaan direktiivistä aiheutuvia haittoja reserviläisten vapaaehtoiselle ampumaharjoittelulle, puolustusministeriön työryhmään nimeämä jäsen Timo Tuurihalme toteaa.

- Puolustusministeriö pitää kannustettavana reserviläisten omaehtoista henkilökohtaista toimintakykyä kohottavaa harjoittelua niin omilla ampuma-aseilla kuin vaikkapa kuntoilemalla, Tuurihalme painottaa.

- Lakiluonnoksen valmistelussa on tavoiteltu käytännössä toimivaa ratkaisua, joka täyttää  asedirektiivin vaatimukset ja ottaa huomioon niin puolustusministeriön hallinnonalan tarpeet kuin
muidenkin sidosryhmien huolenaiheet, Puiro kertoo.

Asedirektiiviä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun alussa ja maaliskuun puolivälissä järjestetään lisäksi kuulemistilaisuus asiassa.

SAHS järjesti museo- ja viranomaistapaamisen

21.12.2017

Museoiden ja asekeräilijöiden aseluetteloiden vuoden siirtymäaika on jo alkanut, ohjeet ovat tulossa tammikuussa.

1.12.2017 voimaan astunut laki käynnisti vuoden siirtymäajan asetiedostoluville. Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Mika Koponen lupaili museotoimijoiden ja ministeriön tapaamisessa olla yhteydessä Poliisihallitukseen, että saataisiin ohjetta ja todennäköisesti valmista lomaketta, jolla tietojen siirtoa helpotettaisiin. Tämä voisi mahdollisesti olla tammikuussa. Runkona olisi tietysti poliisilla olemassa oleva aseluettelo. Tiedostoaseiden osalta siirtymäaika kannattaa ehdottomasti hyödyntää, koska siirtymäaikana toiminta on maksutonta.

Tapaaminen pidettiin keskiviikkona 20.12. Suomen Asemuseolla.

- Joudumme järjestämään koulutustilaisuuksia asian tiimoilta, Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä kommentoi lisäten, että varovasti arvioiden 150 museossa on aseita. Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari myötäili kiireellistä koulutustarvetta.

- Kun aselain ja henkilötietolain muutokset osuvat päällekkäin, museoilla riittää nyt kuormitusta, Levä summaa museoalan kuumimmat ongelmat.

Janne Vilkuna tutkii 16 kaliiperin perunakuokkaa Metsästysmuseon kokoelmasta. Jukka Peltonen, Kalervo Kaarre ja Kansallismuseon amanuenssi Risto Hakomäki seuraavat.

Indententti Jukka Peltonen Suomen Metsästysmuseosta arvioi tilaisuuden alussa heillä menevän kahdelta mieheltä kaksi kuukautta museon aseiden, noin 1100 luvallista, uudelleenluettelointiin.

- Koposen terveiset kevensivät vähän mieltämme, kun näyttää siltä, että asiaa aletaan kuitenkin hoitaa yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa, amanuenssi Vesa Anttila Metsästysmuseosta arvioi tilaisuuden jälkeen.

- Meillä Metsästysmuseossahan on varsinainen työmaa edessä aseen osien ja lippaiden kanssa, joita ei maakuntamuseoissa samoin määrin ole. Oikeat ongelmat tulevat kuitenkin vastaan maakuntamuseoissa ja vastaavissa. Niihin aseita on koottu sata vuotta, mutta asiantuntemus aseiden saati osien luettelointiin puuttuu. Pahin mahdollinen tilanne on se, että museonjohtaja ratkaisee ongelman ajamalla kaiken poliisille romutettavaksi, kun rahaa luettelointiin ei ole, Anttila pelkää lainsäädännön kauhukuvia vuodelle 2018.

- Tahko-Pihkalan suojeluskuntakiväärit poistettiin Jyväskylän yliopiston museon kokoelmasta toimiessani sen museonjohtajana, Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna mainitsi oman museonsa esimerkkinä. - Luovutimme ne samalla numerolla olevat suojeluskuntakiväärit Sotamuseolle, mutta joku muu olisi luultavasti laittanut ne tuhottavaksi ymmärtämättä niiden arvoa.

Vesa Anttila ja Pirjo Hamari tutkivat revolverinrulla-kynätelinettä.

Museoihin kohdistuu huomattavia budjetoimattomia kustannuspaineita paitsi ylenmääräisen luettelointityön myötä, myös viranomaistarkastuksissa mahdollisesti esiin nousevien säilytysongelmien kanssa. Tuskin mikään museo pystyi huomioimaan 2018 talousarviossaan asekokoelmaan kohdistuvat lisäkustannukset, jotka tulivat voimaan vasta 1.12. lainsäädännöllä.

- Puhumattakaan luvanvaraiseksi muuttuvien muisto- ja puhdetyöesineiden tunnistamista, Anttila viittaa kokouksessa esiteltyihin revolverinrulla-kynätelineeseen ja haulikonpiippuperunakuokkaan.

Kaikki mikä koskee museoita, koskee nyt myös asekeräilijöitä ja päinvastoin.

- Syitä on monia, mutta yhtenä syynä tiedostolupien läpikäyntiin on osaltaan poliisin vanha asekirjanpito, Koponen viittaa ennen muovisia lupakortteja käytettyihin pahvilupiin.

- Tiedostoluvat tulivat käyttöön 2000-luvulla, joten kyllä ne puutteet kirjanpidossa ovat jossain muualla, Heikki Pohjolainen, Suomen Asemuseosäätiön puheenjohtaja ja tilaisuuden isäntä kommentoi.

Poliisin aserekisterijärjestelmää uusitaan taas

2012 käyttöön otettu aserekisteri uusitaan jälleen.

- Tulevaisuudessa suurilla kokoelmilla voisi mahdollisesti olla pääsy suoraan sähköiseen rekisteriin aseliikkeiden tapaan, Koponen ennakoi tulevaa kehitystä, mutta se minkälaiseksi aserekisteri muodostuu, ei nyt teknisiltä ominaisuuksilta ole vielä tiedossa ainakaan minulla, Koponen toteaa.

- Aselupien uusin huippuhinta 86 euroa ensimmäiseltä luvalta ei siis taitu tällä menolla ennen kuin vuoden 2018 valtava kokoelmaluettelointi on saatu päätökseen ja tietojärjestelmä on maksettu, Esa Salldén, Suomen Asehistoriallisen Seuran puheenjohtaja ennusti pessimistisenä kehitystä ja muistutti, että opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnossa voimaan tulleesta laista oli painotettu ettei museoille saa muodostua lisäkustannuksia.

- Nähtäväksi jää, pitääkö lainsäädännön muutoksista seuraava aserikosten määrä aselupien hinnan edelleen uusissa huippulukemissa.

Lipaskortti voi ratkaista EU:n lupavaatimuksen

- Direktiiviin kirjattua maanpuolustuspoikkeusta ei voi suoraan soveltaa yksityishenkilöillä olevien lippaiden luvittamiseen, Koponen tyrmää yksiselitteisesti joidenkin yhä elättelemän ajatuksen, että kansallinen maanpuolustusvelvollisuus ratkaisisi ongelman.

- Direktiivi määrittää selvästi, että maanpuolustusperusteen on oltava yksittäiseen henkilöön kohdistuva, poikkeuksellinen, erityisillä perusteilla ja henkilökohtaiseen lupaharkintaan perustuva, eli mitään kaikkia koskevaa reserviläispoikkeusta ei voisi tulla lakiin.

Alan toimijat ovat nostaneet esille lipasluvan ja tällä hetkellä näyttää siltä, ettei lipaslupaa parempaa ehdotusta ole tarjolla. Se millainen se tarkalleen olisi ja tuleeko sellaista, on lopullisesti ratkaisematta. Yhtenä ajatuksena voisi olla, jos sellainen tulee, että senkin osalta voisi olla jonkinlainen siirtymäaika jonka puitteissa jokainen voisi hakea ilmaisen lipasluvan lippaille.

- Tämä koskee siis käytännössä kaikkia dekokokoelmiakin, Kalervo Kaarre Kaarteen kotimuseosta Lohjalta kommentoi vaikutuksia omaan sotahistorialliseen näyttelyynsä, jossa on esillä vain toimimattomaksi tehtyjä aseita.

Jos lipaslupaan päädyttäisiin, voisi sillä välttää direktiivin mukaiset hallinnolliset seuraamukset eli aselupien peruuttamiset, jos samasta taloudesta löytyy yli 10 patruunan kiväärin tai yli 20 patruunan pistoolin lippaita joko irrallaan tai jossain koristeena tai dekoaseeseen kiinnitettynä. Lipaslupa pitäisi siis olla jokaisella aseenomistajalla, sillä tulevaisuudessa aseiden luvat voidaan perua ja vain aseen omistajaan voidaan hallinnollisesti kohdistaa toimenpiteitä luvattoman lippaan perusteella.

EU-direktiivi: dekot uusiksi

- Suomi ja vain yksi muu valtio äänestivät vastaan kun EU:ssä käsiteltiin deaktivointidirektiivin uudistamista niin, että kaikki ennen tulevaa direktiiviä deaktivoidut, siis myös vuoden vanhan nykydirektiivin mukaisesti deaktivoidut aseet, pitäisi jälleen deaktivoida uudelleen, jos niitä luovutetaan eteenpäin nykyiseltä omistajalta, Koponen kertoo huonoja uutisia EU:sta. Lopullista ratkaisua ei asiassa kuitenkaan ole vielä olemassa eli tämän osalta eletään vielä jännityksessä, mitä asetuksessa säädeltäisiin uudella tavalla.

Deaktivoinnilla tarkoitetaan aseen lopullisesti toimimattomaksi tekemistä niin että se näyttää yleensä ulospäin täydelliseltä. Deaktivointeja on tehty Suomessa vuosikymmeniä mm. puolustusvoimien toimesta ja dekoaseita samoin kuin lippaita on myyty kaikille halukkaille sadoin tuhansin kappalein. Sekä dekoamisen että romutuksen voi Suomessa nykylain mukaan tehdä vain laillistettu aseseppä.

Lue Suomen Asehistoriallisen Seuran lausunto lakiesitykseen HE266/2016 klikkaamalla tästä.

Lue Museoliiton lausunto lakiesitykseen HE266/2016 klikkaamalla tästä.

Lataa opetus ja kulttuuriministeriön lausunto lakiesitykseen tästä pdf-tiedostona.

 

Ampuma-aseita yritetään hankkia asekeräilijöiltä petoksilla!

21.12.2017

Poliisihallituksen asehallinnon tiedote 21.12.2017:

Ampuma-aseita yritetään hankkia asekeräilijöiltä petoksilla!

Poliisin tietoon on tullut uusi rikostapa, jolla ampuma-aseita hankitaan lain vastaisesti. Poliisilla on ollut esitutkinnassa tapauksia, joissa ampuma-aseita on myyty etäkauppana ja aseiden myyjää on kaupanteossa erehdytetty.  Näissä kaupoissa aseet on saatu haltuun vilpillisesti, väärennetyillä aseen hankkimiseen oikeuttavilla luvilla tai väärissä käsissä olleella ase-elinkeinoluvan kopiolla. Tuorein tapaus on petos, joka kuitenkin epäonnistui. Toistaiseksi tuntematon henkilö esiintyi asekauppiaana ja osti asekeräilijältä useita aseita. Hankkimisoikeudeksi hän esitti asealan elinkeinoluvan, joka myöhemmin on osoittautunut ilmeisesti väärennetyksi. Yhteydenpito tapahtui puhelimitse ja WhatsApp pikaviestipalvelun kautta. Asekeräilijä oli kaupanteon jälkeen lähettänyt aseet Matkahuollon välityksellä ostajan nimeämälle toiselle paikkakunnalle, jossa ostajan piti ne noutaa. Suorittamatta jäänyt kauppahinta sai myyjän jälkeenpäin kuitenkin epäilemään väärinkäytöstä. Vaikka aseet oli jo lähetetty, aseita sisältänyt paketti saatiin kuitenkin pysäytettyä ennen sen luovuttamista ostajalle. Asiassa on ilmennyt, että aseiden ostaja on kaupassa käyttänyt valehenkilöllisyyttä. Hänellä ei ole ollut mitään tekemistä ase-elinkeinon harjoittajan kanssa, jonka nimissä hän kaupanteossa asioi.

Poliisihallitus kiinnittää asekeräilijöiden huomion siihen, että myös ampuma-aseiden etäkaupassa on ostajan henkilöllisyys sekä oikeus myytävän aseen halutunsaamiseen sekä hallussapitoon aina selvitettävä ennen aseen luovuttamista. Esimerkiksi ampuma-aselain 86 §:n 1 momentissa säädetään, että ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia saa luovuttaa pysyvästi vain sille, jolla on oikeus esineen hankkimiseen.  Ampuma-aseen saa luovuttaa vain sellaiselle asealan elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle henkilölle, jolla on aseenkäsittelylupa. Erityisen huolellinen tulisi olla tapauksissa, joissa tavara pyydetään toimittamaan suoraan johonkin muuhun osoitteeseen kuin ase-elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoitteeseen. Aseliikkeistä on yleensä tietoa internetissä, josta löytyy myös yrityksen puhelinnumero vastasoittoa varten. Tietoon tulleissa tapauksissa on esiinnytty elinkeinonharjoittajana ja tavarat on pyydetty toimittamaan Matkahuollon kautta, mutta muutkin toimintatavat ovat mahdollisia. Jos keräilijällä on epäselvyyttä ostajan luvan aitoudesta tai sen voimassaolosta, voi asian varmistaa tiedustelemalla lupaviranomaiselta (poliisilaitos tai Poliisihallitus).

Poliisihallituksella on asiasta saatujen tietojen perusteella syytä olettaa, että vastaavia, mutta ilmeisesti kuitenkin vain yritysasteelle jääneitä tekoja olisi lyhyen ajan sisällä tapahtunut muitakin eri puolilla Suomea. Poliisihallitus kehottaa ampuma-aseiden haltijoita ilmoittamaan epäilyttävistä aseiden, aseen osien tai patruunoiden ostoista tai ostoyrityksistä poliisille http://www.poliisi.fi/rikokset/vihjepuhelinluettelo  tai Poliisihallituksen sähköpostiosoitteeseen asehallinto@poliisi.fi , josta saa myös tarvittaessa lisätietoja.

 

Vapaaehtoistyötä tarjolla

12.11.2017
Etsimme jäsenistöstämme auttavia käsiä seuraavia asioita silmällä pitäen:

Avustushakemukset: Pyrimme monipuolistamaan asehistoriaan liittyviä toteutuksia ja yhteistyötä mm. erilaisten projektien kautta. Projektit pyritään rahoittamaan julkisten avustusten kautta, esim. http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/tuki_yhteistyohankkeille

Ulkoasu-uudistus: SAHS uudistaa visuaalista ulkoasuaan vuonna 2018. Haemme graafiset kyvyt omaavia henkilöitä toteuttamaan ja ohjaamaan uudistusta.

Hallitustyöskentely: Seuramme hallituksessa vapautuu paikkoja mm. hallituksen varajäsenille ensi vuonna. Jos olet seuramme jäsen ja sinua kiinnostaa SAHS hallituksessa työskentely, ole yhteydessä.

Jos sinulta löytyy intoa ja kykyä johonkin edellämainituista asioista, ota yhteyttä tiedotus (at) sahs.fi

SAHS ministeri Terhon vieraana

03.11.2017

Torstai 2.11. alkoi osallistumisella sisäministeriön kuulemistilaisuuteen aselain muutoksesta. Tätä seurasi iltapäivällä Eurooppa-, kulttuuri ja urheiluministeri Sampo Terhon tapaaminen. Seuraamme edustivat everstiluutnantti evp. Kalle Seppälä, Suomen Asemuseon johtaja Heikki Pohjolainen ja seuran puheenjohtaja Esa Salldén. Tapaamisessa tuotiin esille huoli asekeräilyn ja asemuseotoiminnan tulevaisuudesta.

Tasavallan presidentti vahvisti 8.9.2017 seuraavan lain joka tiivistettiin Valtioneuvoston viestintäosaston
tiedotteessa 392/2017
:

Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 266/2016 vp). Lait uudistavat aselupamenettelyä aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistetään aselupamenettelyksi. Aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä ja vähentää henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista ei ole sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.12.2017.

Tiedotteessa jätettiin mainitsematta lain asekeräilijöitä ja museoita koskevat muutokset, jotka Poliisihallitus ujutti lakiin lausuntokierroksen jälkeen:

- asekeräilijöiden ja museoiden tiedostonpito-oikeus poistuu

- kaikki aseet ja aseen osat menevät omalle lupakortilleen

- aselupien hinnat yhtenäistetään eli keräilijöillä ja museoilla ei ole hintaetua ensimmäistä aselupaansa hakevaan rinnastettuna.

Näistä valitimme ministerille ja asiaan perehdyttyä todettiin että myös opetus- ja kulttuuriministeriö oli huomiotta jätetyssä lausunnossaan lakiesityksestä vaatinut museoiden aseman turvaamista. Asiaa lähdetäänkin nyt ajamaan yhteistyössä ministeriön ja museoalan toimijoiden kanssa.

Voit ladata TÄSTÄ alustuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle pdf:nä.

Voit ladata TÄSTÄ lausunnon aselain muutoksesta pdf:nä.