Uutiset

Asekeräilijöiden edunvalvoja Suomen Asehistoriallinen Seura r.y.

12.01.2009
Kansallinen asekeräilijöiden ja asehistorian harrastajien keskusjärjestö on edunvalvontaorganisaatio, jonka tavoitteena on kulttuurin ja tekniikan historian tallentaminen ja tutkimus. Jäsenyys on avoin mielenkiintonsa osoittaneille harrastajille, asekokoelma ei ole jäsenyysehto.

Asekeräilyluvan omaavista harrastajista lähes kaikki ovat järjestäytyneet. SAHS on suurin kansallinen organisaatio jolla on henkilöjäseniä, Asehistorian Liiton alle on puolestaan ryhmittynyt osa paikallisista harrastajayhdistyksistä. Kattojärjestöt toimivat hyvässä yhteistyössä edunvalvojina.

Yleisölle avoimia Asehistoriallisen Seuran toimintamuotoja ovat keräilytapahtumat, huutokaupat ja näyttelyt joista tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla. Museotoimen kanssa SAHS järjestää näyttelyitä ja tarjoaa jatkuvaa apua neuvonnalla ja välittämällä esineitä yksityiskokoelmista lainaan museoihin.

Kansalaisjärjestönä Asehistoriallinen Seura osallistuu asiantuntijana mm. aselautakunnan toimintaan lainvalmistelussa ja edustaa Suomea Euroopan Asekeräilijöiden yhdistysten liitossa FESACissa. Paikallisella tasolla tarjotaan asiantuntija-apua mm. poliisille ja yksityishenkilöille aseiden arvioinnissa ja neuvotaan oikeita menettelytapoja aseiden myynnissä.