Uutiset

Asekeräilijät vaativat aselain uudelleen valmistelua

12.05.2009

Uuden aselain lausuntokierroksella oleva luonnos sisältää useita perustuslain vastaisia kohtia ja vääriä perusteita. Lausunnossaan Suomen Asehistoriallinen Seura, asekeräilijöiden edustaja
Sisäministeriön ampuma-aselautakunnassa, näkee ainoaksi mahdollisuudeksi lain uudelleen valmistelun.

Lakiesityksessä on perustuslain kanssa ristiriidassa yhdistymisvapaus, jota loukataan vaatimalla ampumaseuran jäsenyyttä edellytyksenä pistoolin tai revolverin ostoluvan saannille. Samoin esitetty oikeus poliisille pistokokeisiin aseiden säilyttämisessä rikkoo kotirauhaa, sillä kyseessä ei ole rikoksen tutkinta. Myös oikeus omaan omaisuuteen vaarantuu lakiesityksessä.

Paitsi että yhdistysten lausuntoihin perustuva aselupakäytäntö rikkoisi perustuslakia, se syrjisi eri paikkakunnilla asuvia, koska kaikkialla ei ole ampumaseuroja. Asehistoriallinen Seura ei pidä ns. pärstäkerrointa aseluvan myöntö- tai kieltoperusteena edes pienellä paikkakunnalla.

Lakiehdotuksessa aseiden deaktivointi eli toimimattomaksi tekeminen rajataan aseseppien oikeudeksi. Jos romuttamisesta joutuu maksamaan, on vaarana että aseen myynti toimivana luvattomalle ostajalle houkuttaa enemmän kuin kalliilla teetettävä, aseen arvon nollaava toimenpide. Nykyisin oman tai kuolinpesän ampuma-aseen saa deaktivoida itse ja poliisin tarkastuksen jälkeen se poistuu aserekisteristä.

Aselain perusteina on käytetty olettamuksia, jotka eivät perustu tutkimustietoon. Muutoksia perustellaan Kauhajoen ja Jokelan ampumatapauksilla, mutta mikään ei osoita etteikö rikoksia olisi voitu tehdä toisen tyyppisellä aseella tai pommilla, kuten Myyrmannin attentaatissa. Ylipäänsä rikollisuus ei vähene laillisten aseiden myötä.

Asekeräily ja aseen muistoesineenä säilyttäminen on lakiehdotuksen sanamuodossa rinnastettu epäselvästi. Nykylaissa muistoesineaseella ei saa ampua, mutta asekeräilyyn liittyvät olennaisesti ampumakilpailut ja -näytökset sekä osin urheiluammuntaharrastus.

Asehistoriallinen Seura näkee esityksessä hyvänä huomion kiinnittämisen aseluvan hakijan henkilöön. Lakiin esitetty koko terveydenhuollon henkilöstön oikeus ilmoittaa sopimattomista aseluvan haltijoista ei kuitenkaan määrittele mitenkään lausunnon antajan asemaa, vain työpaikan. Tunnetaan lääkäreitäkin jotka pitävät kaikkia metsästäjiä mieleltään sairaina, joten lakiehdotus antaisi vapaat kädet perusteetta terrorisoida metsästäjiä ja ammunnan harrastajia.