Uutiset

Mielipidekirjoitus (KL): Asedirektiivi uhkaa erityisesti sijoituskokoelmia

18.02.2016

Yliampuva museoista pois kerääminen saattaa vielä muuttua deaktivointipakoksi eli tehdä aseet lopullisesti toimimattomiksi rikkomalla paineenalaiset osat ja hitsaamalla liikkuvat osat paikalleen. Tästä on jo olemassa komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403 mikä vaatii ottamisen jäsenmaiden lainsäädäntöön 8.4.2016 mennessä. Tuon päivän jälkeen nykyisiäkään kymmeniä tuhansia yksityishenkilöillä olevia, koriste-esineeksi muutettuja aseita ei saa luovuttaa uudelle omistajalle ilman uutta suhteettoman kallista lisämuutostyötä. Suomessa muutostyön saa nytkin tehdä vain luvan omaava aseseppä.

 

Ellei direktiiviesitystä tältä osin pysäytetä Suomen noin 1500 luvallista asekokoelmaa ovat vaarassa tulla osin tai kokonaan lunastettaviksi valtiolle. Lisäksi kymmenien tuhansien yksityisten ammunnan harrastajien ja metsästäjien aseiden lunastus on vaarana omana kulueränään. Kokonaan on unohdettu myös se arvonlasku, mitä direktiivin vaatima kaikkien ampuma-aseiden pakollinen merkintä, siis myös vuosisatojen takaisten antiikkiesineiden merkintä, merkitsisi niiden hinnalle kansainvälisillä markkinoilla.

 

Luvanvaraisten aseiden keräily on ollut tiukasti kontrolloitua yli puoli vuosisataa eikä Poliisihallituksen tietojen mukaan keräilyaseita ole koskaan käytetty rikoksiin. Kansallinen lainsäädäntömme kontrolloi sekä keräilijää että aseiden säilytystä holvitason suojausvaatimuksin.

 

Suomen itsenäisyyden levottomien alkuvuosikymmenten ja köyhyyden vuoksi maahamme on tuotu yli sata vuotta eri armeijoiden ylijäämäaseita. Näin Suomen aseiden kirjo on maailman mittakaavassa huomattavan monipuolinen. Tämä mahdollisti maahamme Euroopan suurimpien yksityisten sotilasasekokoelmien synnyn.

 

Vaikka hylkäisimme kaiken sen henkisen perinnön mikä liittyy itsenäisyyden säilyttämiseen, uudisraivaukseen ja päivittäisen muonan hankkimiseen ampuma-aseilla, yksinomaan taloudellinen taakka direktiivi hyväksyttäessä on Suomelle liikaa. Vaaditut dekoamiset tai poiskeräämiset peilataan keräilyaseiden ja niiden varusteiden maailmanmarkkinahintoihin ja päälle tulevat vielä tarpeettomiksi jäävät sijoitukset säilytystiloihin ja turvajärjestelmiin. Nämä kaikki korvattiin yksityishenkilöille ja kauppiaille Englannin käsiasekiellon yhteydessä vuonna 1998. EU:ssa ei voida alittaa tätä normia varsinkin kun britit ovat nytkin EU:n laillisen aseenomistuksen kieltäjinä etunenässä.

 

Hallitus on vaatimassa Suomelle direktiiviin poikkeusta vain puoliautomaattiaseiden, ns. reserviläisaseiden kieltoon direktiivillä. Suomen satavuotinen itsenäisyys on luotu ja turvattu puoliautomaatti- ja täysautomaattiaseilla, nyt on estettävä myös komission esittämä historiallinen ja taloudellinen barbarismi.

 

Esa Salldén

Suomen Asehistoriallinen Seura

puheenjohtaja