Uutiset

EU:n asedirektiivin tilannepäivitys

02.03.2017

Saimme kirjeen Vicky Fordilta ja hän pyysi välittämään sen harrastajille, varmistaakseen sen että asedirektiivi on ymmärretty oikein.

Vicky Ford on kirjoittanut viestin FU:n jäsenille valaistakseen nykyistä tilannetta ja olemme parhaan kykymme mukaan kääntäneet sen teille. Kirjeestä käy ilmi mielenkiintoisia asioita tämän hetkisestä tilanteesta, sekä siitä miten asedirektiivi on tarkoitettu tulkittavaksi. Olemme lisänneet sulkuihin oman analyysimme asiasta, joka perustuu saamaamme tiedustelutietoon.

Allaoleva kirje on pitkä kuin nälkävuosi, mutta ehdottomasti lukemisen arvoinen.

Nyt olisi tärkeää, että tämä kirje tavoittaa ammunnan harrastajat niin laajalti kuin se on mahdollista. Jakakaa sitä ja viekää viestiä eteenpäin.


Kiitos kun tulitte tapaamaan minua viime viikolla. Keskustelimme useista asioista ja lupasin kirjoittaa viestin jonka voitte jakaa jäsenillenne.

Euroopan asedirektiivi on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien. Se oli päivityksen tarpeessa erityisesti riittämättömien deaktivointisäädösten takia. Kuitenkin Euroopan komission vuonna 2015 tekemä esitys oli kelvoton (unworkable) ja siinä esitettiin kohtuuttomia vaatimuksia laillisten aseiden omistajia kohtaan. Europarlamentti äänesti koko ehdotuksen hylkäämisestä, mutta parlamentin enemmistö ei tukenut tätä lähestymistapaa, joten pyrimme parantamaan alkuperäistä direktiiviehdotusta muutosehdotuksilla. (Toim. huom: kyseessä oli poliittinen paine tehdä jotain Pariisin tapahtumien jälkeen)

Europarlamentti ei yksin pysty määrittämään asedirektiivin sisältöä, vaan se vaatii Neuvoston hyväksynnän. Neuvosto koostuu 28 eri jäsenmaan kansallisista hallituksista ja monet näistä hallituksista haluavat kiristää aselakejaan entisestään eivätkä hyväksyneet europarlamentin muutosehdotuksia.
(Toim. huom: Pääasiassa taustalla on häärinyt Ranskan hallitus, joka haluaa EU:ta tekosyynä kiristää aselakia ja olla kantamatta vastuuta seuraavissa vaaleissa. Esimerkiksi lipasrajoitukset tulivat neuvostosta Ranskan ja Saksan tekemän kompromissin jälkeen viime kesänä.)

Merkittäviä muutoksia direktiivin tehtiin Europarlamentin sekä laillisten aseenomistajien etujärjestöjen yhteistyön tuloksena ja näitä ovat esimerkiksi seuraavat kohdat:
- Määritelmä ”automaattiaseita muistuttavat aseet” poistettiin koska se perustui ulkonäkökriteereihin.
- Poikkeukset reserviläisille, museoille, elokuvan tekijöille ja keräilijöille
- re-enactorit (hankala suomentaa…) sekä deaktivoitujen aseiden omistajat saavat pitää deko-aseensa.
- Porsaanreikä, joka mahdollisti huonosti deaktivoidut ”startti-aseet”, jotka muutettiin toimintakelpoisiksi terroristien toimesta on nyt tukittu.
- Nuoret saavat edelleen harrastaa lajejaan (toim. huom. vähimmäisikäraja ei noussut)
- parempi tiedonjako jäsenmaiden välillä.
- Aseiden turvallinen säilytys määritellään uudessa direktiivissä
- Pakollisia lääkärintarkastuksia ei ole, vaan jokainen maa saa määritellä oman järjestelmänsä

Tästäkin huolimatta direktiivissä on vielä jotain epäkohtia (outstanding questions):
Europarlamentin neuvottelijat ovat sitä mieltä että ihmisten, jotka harrastavat urheiluammuntaa pitäisi pystyä jatkamaan harrastustaan,
mikäli se on laillista kyseisessä jäsenmaassa. Komission lähestymistapa olisi vienyt moneet lajeissa käytetyt aseet kategoriaan A siviilien ulottumattomiin, mutta parlamentin muutosehdotusten jälkeen jokainen jäsenmaa voi antaa kategorian A lupia urheiluampujille, mikäli he harrastavat aktiivisesti tai osallistuvat kilpailuun. (Toim. Huom. tämä urheilupoikkeus pätee itseasiassa vain osaan A-kategorian aseista eli puoliautomaatit, sekä normaalikokoiset lippaat eli ns IPSC- ja reserviläiskiväärit ja pistoolit. Esimerkiksi raketinheitinjärjestelmiä tai konetuliaseita ei urheilupoikkeuksen nojalla voida myöntää. Sen sijaan reserviläispoikkeus tekisi tästä teoriassa mahdollista.)

Parlamentin neuvottelijat toimivat läheisessä yhteistyössä monien etujärjestöjen kanssa, mukaan lukien IPSC
(Toim. Huom: FU:n edustajat juoksivat tuon vaiheen aikana Brysselissä yhtenään ja urheilupoikkeus voidaan lukea käytännössä FU:n tiimissä toimivan IPSC:n Sasja Barentsenin ja Vicky Fordin yhteistyön tulokseksi), varmistaakseen että urheilupoikkeus kattaa kaikki harrastajat ja he voivat tulevaisuudessakin valita kalustonsa entiseen malliin sekä osallistua kilpailuihin sekä kotimaassaan että ulkomailla. Jotta tämä on mahdollista, myös EU:n asepassi päivitettiin sisältämään kategorian A-aseet.

Monet aseet, joita käytetään urheiluammunnassa, kuten keskisytytteistä patruunaa ampuvat puoliautomaatit eivät tule kielletyiksi. (Many firearms commonly used for sports shooting, such as centre-fire semi-automatics, are not themselves affected. Tämä lienee selvennys siitä, että esimerkiksi AR-15 pysyy edelleen kategoriassa B, ja siirtyy kategoriaan A vain jos siihen on kiinnitetty iso lipas.)


Tämä oli yksi niistä alueista, jossa jäsenmaat yrittivät saada aikaan vielä tiukempia säädöksiä (toim. huom: koska voisivat sanoa äänestäjille että ”Ei me, mutta kun EU määrää”) mutta parlamentti hylkäsi ne. Jos urheiluampujat ovat huolissaan siitä, kuinka ehdotukset toimivat käytännössä, heidän pitää jäsenmaissaan tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa varmistaakseen sen, että urheilupoikkeus toteutuu. (Toim. huom: Tässä Vicky Ford toteaa aika selvästi, että jos urheiluampujia koskevia rajoituksia tulee, niin ne eivät ole EU:sta peräisin.)


Komissio ja neuvosto halusivat molemmat kieltää ”high-capacity”-lippaat ja latauslaitteet. Parlamentti ei kannattanut tätä, mutta Neuvosto kieltäytyi hyväksymästä ehdotusta ilman lisärajoituksia (toim. huom: Tämä voidaan kääntää vaikka näin: Ranskalaiset vaativat). Neuvottelujen lopputulos on se, että lippaat ja latauslaitteet eivät ole kiellettyjä, vaan lippaan ja aseen yhdistelmä on kielletty, jos niiden kapasiteetti ylittää tietyn rajan joka on 10 pitkien aseiden kohdalla ja 20 lyhyiden aseiden kohdalla.
Tämä ei koske urheiluampujia, nykyisiä luvanhaltijoita, keräilijöitä, reserviläisiä ja muita erityiskäyttäjäryhmiä mikäli jäsenmaat sallivat kategorian lupien jatkamisen. (Toim. huom: Taas – EU:n asedirektiivi ei siis aiheuta muutospainetta, vaan kaikki muutokset tulevat kansalliselta puolelta.)

Ihmiset, jotka eivät kuulu poikkeuksien piiriin, mutta joilla on kategorian B-ase ja joiden hallusta löydetään kategorian A-lipas voivat menettää aselupansa. Mikään ei estä heitä hakemasta lupaa tulevaisuudessa (Toim. huom: Onkohan tämä tapa ilmaista tahto siitä, että kyseistä tapahtumaa ei luokiteltaisi ampuma-aserikokseksi?)

Direktiivin voimaan tulemisen jälkeen ”high-capacity”lippaita voi hankkia vain jos henkilöllä on A-kategorian aseisiin oikeuttava lupa.


Jäsenmailla on oikeus edelleen pitää ja organisoida oma kansallinen reservinsä sekä puolustusvoimansa. (Toim. huom – ilmeisesti Fordilla on livahtanut lauseeseen typo: ”Reservists Under the agreement Member States continue to have the ability to organise and protect their national reserve or public defence forces.” FU ei usko, että EU:n asedirektiivi antaa reserviläisille oikeuden uudelleenorganisoida puolustusvoimat...)
Jäsenmaat voivat edelleen myöntää A-kategorian lupia tiettyihin tarkoituksiin kuten kriittisen infran turvaaminen, kaupallisten kuljetusten turvaaminen, arvokuljetusten suojelu ja kansallinen puolustus.
Jäsenmaat voivat myöntää lupia näihin tarkoituksiin ja tämä vastaa erityisesti SUOMEN tarpeisiin. (Kyllä, antakaa iso käsi meidän neuvotteleville virkamiehillemme, sekä Orpolle, puolustusministeri Niinistölle sekä Risikolle. )

Asevoimia, poliisia ja viranomaisia tämä direktiivi ei kosketa ja Sveitsin erityisasema on huomioitu. (Toim huom: Tosin ei siten että Sveitsiläiset olisivat tyytyväisi, joten Schengen-ero kampanjan on jo käynnissä. Terkkuja Komissiolle...)

Komissio ja Neuvosto vaativat että myös museot ja keräilijät kuuluvat direktiivin piiriin ja näin tapahtuu kun direktiivi astuu voimaan. Parlamentti teki paljon töitä saadakseen pidettyä keräilijöiden erityisaseman pitää hallussaan kategorian A-aseita ja sen johdosta jäsenmaat voivat antaa keräilyluvan myös niihin, mikäli siihen on hyvä syy kuten historiallisten aseiden keräily ja tutkiminen, mikäli ne kuuluvat keräilysuunnitelmaan.

Historiallisesti merkittäviä tuliaseita direktiivin merkintävaatimukset eivät koske. Patruunoiden keräily on edelleen sallittua ja säädökset eivät ole muuttuneet.

Parlamentin mielipide oli myös, että sarjatuliaseista puoliautomaattiaseiksi (pysyvästi) muunnetut aseet pysyisivät kategoriassa B, mutta komissio ja neuvosto eivät suostuneet tähän.
Parlamentin neuvottelijat onnistuivat kuitenkin neuvottelemaan säädöksen jonka nojalla ennen direktiivin voimaan astumista hankitut aseet voidaan pitää luvilla ja niitä voidaan edelleen ostaa ja myydä, mikäli henkilö kuuluu poikkeuksen piiriin. Esimerkkinä tästä ovat urheiluampujat. (Toim huom: Muistakaa mitä tapahtui pre-ban aseiden hinnoille jenkeissä kun AWB tuli voimaan...)

14. Maaliskuuta parlamentti käsittelee direktiiviä äänestyksessä. Ennen sitä 14. päivän aamuna on parlamentin kokous josta asiasta keskustellaan ja MEPit voivat ilmaista mielipiteensä sekä esittää muutosehdotuksia, mutta jos nämä menevät läpi niin ne voivat horjuttaa nykyistä kompromissia ja jos muutosehdotukset menevät läpi on edessä trilogin toinen vaihe, jossa parlamentilla on vähemmän sananvaltaa ja on olemassa riski että neuvosto vaatii tiukempaa direktiiviä.

Jotta voitte turvata laillisten aseiden omistajien oikeudet, on tärkeää että aseiden omistajat vaikuttavat paikallisiin päättäjiin niin pian kuin mahdollista varmistakseen sen, että asedirektiivin vaikutukset paikalliseen lakiin tehdään oikein. Yksittäisillä jäsenmailla on oikeus ja valta määrittää omat luvanmyöntämiskriteerinsä sekä poikkeuksensa lainkuuliaisille harrastajille. On tärkeää että kansalaiset pitävät huolta että päättäjät tekevät työnsä oikein varmistavat että nuo poikkeukset toteutetaan niin laajasti kuin mahdollista tai päättäjät kantavat vastuunsa.
(Toim huom: Erittäin hankala lause suomentaa, mutta alkuperäisasussaan se menee näin: Individual Member States have the power and the flexibility to grant their own authorisations and exemptions for the many types of genuine legal owners. It is important that citizens hold their governments to account, and ensure that those powers are applied to the fullest extent. )”

FU:n kommentti: Eli mikäli asiat etenevät niin kuin ne todennäköisesti etenevät, niin olemme kaikki yhdessä saaneet aikaan paljon. Kiitokset tästä kuuluvat kaikille teille, jotka ovat kirjoittaneet kirjeitä MEPeille, lähettäneet palautetta päättäjille tai tukeneet FU:ta muilla tavoilla.

Kuten näkyy, kenenkään aseita ei enää olla takavarikoimassa ilman korvausta. Asedirektiivissä on enemmän reikiä kuin siivilässä ja itsessään se ei tuo muutospaineita tai lisärajoituksia suomalaisille harrastajille. Mikäli lisärajoituksia tulee, ne tulevat omilta päättäjiltämme tai viranomaisiltamme.

Pallo on nyt meillä kaikilla täällä Suomessa.