Uutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi asedirektiivin kompromissiehdotuksen

18.03.2017

Euroopan parlamentti hyväksyi 14.3.2017 asedirektiivin kompromissiehdotuksen, joka tarkoittaa että direktiiviin kompromissiehdotuksen jälkeen ehdotettuja parannuksia/korjauksia ei tehdä.

Voit ladata hyväksytyn asedirektiivistä suomenkielisen version tästä: <LINKKI, klikkaa tähän>

Direktiivin käytöönotto jatkuu seuraavaksi kotimaisen aselain valmistelulla 15 kk määräaikana. Kuten aktiivisemmin asiaa seuranneet jo tietävätkin, direktiiviin jäi epäselviä kohtia ja poikkeuksia, joiden lopullinen vaikutus määräytyy sen mukaan miten ne implementoidaan kotimaiseen aselakiin. Firearms United kommentoi asiaan liittyvässä tilannepäivityksessä, että "Poikkeuksia on niin paljon, että Suomen aselakia ei periaatteessa tarvitsisi muuttaa yhtään."

Ehkä selkein esimerkki tästä on itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin liittyvä lipasrajoitus. Suurempi lipas siirtää aseen automaattisesti A7 -kategoriaan (kielletty siviileiltä). Pistooleissa lipasrajoitus on 20 patruunaa, ja kivääreillä 20 patruunaa.

Direktiivin kuudes artikla antaa kuitenkin kansallisen lainsäädännön perusteella myöntää lupia myös A7 -luokan aseisiin seuraavasti:

6. artikla 2:

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetusten ja arkaluonteisten kohteiden turvallisuuden suojelemiseksi sekä kansalliseen puolustukseen, koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa ja rajoittamatta 1 kohdan soveltamista myöntää poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla yksittäistapauksissa lupia A luokkaan kuuluville ampuma-aseille, olennaisille osille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja yleinen järjestys eivät vaarannu.