Uutiset

SAHS ministeri Terhon vieraana

03.11.2017

Torstai 2.11. alkoi osallistumisella sisäministeriön kuulemistilaisuuteen aselain muutoksesta. Tätä seurasi iltapäivällä Eurooppa-, kulttuuri ja urheiluministeri Sampo Terhon tapaaminen. Seuraamme edustivat everstiluutnantti evp. Kalle Seppälä, Suomen Asemuseon johtaja Heikki Pohjolainen ja seuran puheenjohtaja Esa Salldén. Tapaamisessa tuotiin esille huoli asekeräilyn ja asemuseotoiminnan tulevaisuudesta.

Tasavallan presidentti vahvisti 8.9.2017 seuraavan lain joka tiivistettiin Valtioneuvoston viestintäosaston
tiedotteessa 392/2017
:

Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 266/2016 vp). Lait uudistavat aselupamenettelyä aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistetään aselupamenettelyksi. Aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä ja vähentää henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista ei ole sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.12.2017.

Tiedotteessa jätettiin mainitsematta lain asekeräilijöitä ja museoita koskevat muutokset, jotka Poliisihallitus ujutti lakiin lausuntokierroksen jälkeen:

- asekeräilijöiden ja museoiden tiedostonpito-oikeus poistuu

- kaikki aseet ja aseen osat menevät omalle lupakortilleen

- aselupien hinnat yhtenäistetään eli keräilijöillä ja museoilla ei ole hintaetua ensimmäistä aselupaansa hakevaan rinnastettuna.

Näistä valitimme ministerille ja asiaan perehdyttyä todettiin että myös opetus- ja kulttuuriministeriö oli huomiotta jätetyssä lausunnossaan lakiesityksestä vaatinut museoiden aseman turvaamista. Asiaa lähdetäänkin nyt ajamaan yhteistyössä ministeriön ja museoalan toimijoiden kanssa.

Voit ladata TÄSTÄ alustuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle pdf:nä.

Voit ladata TÄSTÄ lausunnon aselain muutoksesta pdf:nä.