Uutiset

Ampuma-aseita yritetään hankkia asekeräilijöiltä petoksilla!

21.12.2017

Poliisihallituksen asehallinnon tiedote 21.12.2017:

Ampuma-aseita yritetään hankkia asekeräilijöiltä petoksilla!

Poliisin tietoon on tullut uusi rikostapa, jolla ampuma-aseita hankitaan lain vastaisesti. Poliisilla on ollut esitutkinnassa tapauksia, joissa ampuma-aseita on myyty etäkauppana ja aseiden myyjää on kaupanteossa erehdytetty.  Näissä kaupoissa aseet on saatu haltuun vilpillisesti, väärennetyillä aseen hankkimiseen oikeuttavilla luvilla tai väärissä käsissä olleella ase-elinkeinoluvan kopiolla. Tuorein tapaus on petos, joka kuitenkin epäonnistui. Toistaiseksi tuntematon henkilö esiintyi asekauppiaana ja osti asekeräilijältä useita aseita. Hankkimisoikeudeksi hän esitti asealan elinkeinoluvan, joka myöhemmin on osoittautunut ilmeisesti väärennetyksi. Yhteydenpito tapahtui puhelimitse ja WhatsApp pikaviestipalvelun kautta. Asekeräilijä oli kaupanteon jälkeen lähettänyt aseet Matkahuollon välityksellä ostajan nimeämälle toiselle paikkakunnalle, jossa ostajan piti ne noutaa. Suorittamatta jäänyt kauppahinta sai myyjän jälkeenpäin kuitenkin epäilemään väärinkäytöstä. Vaikka aseet oli jo lähetetty, aseita sisältänyt paketti saatiin kuitenkin pysäytettyä ennen sen luovuttamista ostajalle. Asiassa on ilmennyt, että aseiden ostaja on kaupassa käyttänyt valehenkilöllisyyttä. Hänellä ei ole ollut mitään tekemistä ase-elinkeinon harjoittajan kanssa, jonka nimissä hän kaupanteossa asioi.

Poliisihallitus kiinnittää asekeräilijöiden huomion siihen, että myös ampuma-aseiden etäkaupassa on ostajan henkilöllisyys sekä oikeus myytävän aseen halutunsaamiseen sekä hallussapitoon aina selvitettävä ennen aseen luovuttamista. Esimerkiksi ampuma-aselain 86 §:n 1 momentissa säädetään, että ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia saa luovuttaa pysyvästi vain sille, jolla on oikeus esineen hankkimiseen.  Ampuma-aseen saa luovuttaa vain sellaiselle asealan elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle henkilölle, jolla on aseenkäsittelylupa. Erityisen huolellinen tulisi olla tapauksissa, joissa tavara pyydetään toimittamaan suoraan johonkin muuhun osoitteeseen kuin ase-elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoitteeseen. Aseliikkeistä on yleensä tietoa internetissä, josta löytyy myös yrityksen puhelinnumero vastasoittoa varten. Tietoon tulleissa tapauksissa on esiinnytty elinkeinonharjoittajana ja tavarat on pyydetty toimittamaan Matkahuollon kautta, mutta muutkin toimintatavat ovat mahdollisia. Jos keräilijällä on epäselvyyttä ostajan luvan aitoudesta tai sen voimassaolosta, voi asian varmistaa tiedustelemalla lupaviranomaiselta (poliisilaitos tai Poliisihallitus).

Poliisihallituksella on asiasta saatujen tietojen perusteella syytä olettaa, että vastaavia, mutta ilmeisesti kuitenkin vain yritysasteelle jääneitä tekoja olisi lyhyen ajan sisällä tapahtunut muitakin eri puolilla Suomea. Poliisihallitus kehottaa ampuma-aseiden haltijoita ilmoittamaan epäilyttävistä aseiden, aseen osien tai patruunoiden ostoista tai ostoyrityksistä poliisille http://www.poliisi.fi/rikokset/vihjepuhelinluettelo  tai Poliisihallituksen sähköpostiosoitteeseen asehallinto@poliisi.fi , josta saa myös tarvittaessa lisätietoja.