Uutiset

Lehdistötiedote 15.12.2009

20.12.2009
ASELUPAOHJEET YLITTIVÄT LAIN RAJAT

Poliisin ylijohdon lokakuussa 2007 antamat aselupien myöntämisohjeet,
ja niiden syksyllä 2008 annetut kahdet soveltamisohjeet eivät
eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan sido, eivätkä
voi sitoa poliisilaitoksia ja niiden lupahallinnossa työkenteleviä
virkamiehiä. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi 15.12. päätöksensä
useisiin asiasta tehtyihin kanteluihin.

Yksi kantelijoista oli Asehistorian Liitto, jonka puheenjohtaja Jukka
Sassi pitää erityisen tärkeänä AOA:n toistuvasti painottamaa
näkemystään, etteivät ohjeet sido ketään.
- Siitä huolimatta poliisilaitoksia on ohjeistettu ja painostettu
noudattamaan tarkkaan ministeriön ohjeita. Tämä herättää vakavaa
huolta poliisijohdon, sekä sen alaisen arpajais- ja asehallinnon
ammattitaidosta.

Ampuma-aselaissa on yksilöity (119 §), kuka saa ja miltäkin osin
antaa tarkempia määräyksiä lain soveltamisesta. Tällaisia määräyksiä
voidaan antaa lähinnä vain valtioneuvoston asetuksella.
Sisäministeriön poliisijohdolla on valtuudet antaa tarkempia
määräyksiä vain aseiden deaktivioinnista. Siitä huolimatta se on
omavaltaisesti antanut kaikki määräykset aselain soveltamisesta,
ampuma-aseasetusta lukuunottamatta.

Sisäministeriön poliisiosasto on AOA:lle antamassaan selvityksessä
selittänyt toimineensa Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskelujen
jälkeisessä äkillisessä ja yllättävässä tilanteessa.
- Tämä ei pidä paikkaansa. Ministeriössä valmisteltiin pitkään,
paljon ennen Jokelan tapahtumia ampuma-aselupien
yhtenäistämisohjetta, vaikka ampujia edustavat järjestöt toistuvasti
huomauttivat ministeriön toimivallan puutteesta ja valmisteilla
olevien ohjeiden lain vastaisuudesta..
- Ohjeita ei voi perustella kouluammuskelulla myöskään siksi, että
tietyssä elämänvaiheessa olevat nuoret miehet tekivät Suomessa 2000-luvulla
kolme joukkomurhaa. Niistä ensimmäinen tehtiin omatekoisella pommilla
Myyrmannin kauppakeskukseen. Aselain soveltamisohjeet eivät vaikuta
mitään tällaisiin itsemurhaiskuihin, puheenjohtaja Jukka Sassi toteaa.

- Jos poliisi saa Suomessa laatia tällaisia  "äkillisestä" tarpeesta
johtuvia ilman normioikeutta olevia ohjeita, niin mitähän on ensi vuonna
odotettavissa kun uusi Poliisihallitus aloittaa toimintansa? Käykö niin, että
parlamentarismi ottaa aimo askeleen taaksepäin ja valtaa rupeaakin käyttämään
poliisi, eikä demokraattisesti valittu eduskunta? Onko jatkossa parempi keino
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin mennä poliisikouluun, kuin pyrkiä
kansanedustajaksi?

Lisätietoja:
Jukka Sassi
puh 0400 898 634
Asehistorian Liitto ry

Linkki eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteeseen.