Uutiset

Laiton asekauppa lisääntyy sisäministeriön toimien vuoksi

05.01.2011

Tiedote julkaistavissa 6.1.2011


Suomen Asehistoriallinen Seura on huolestunut jälleen vuoden vaihteessa nousseiden aselupahintojen seurauksista.

- Poliisin myöntämien aselupien hinnastoa korotetaan toistamiseen lyhyellä ajalla. Kun samalla poliisin myytäväksi luovutettujen aseiden huutokauppaehtoihin lisättiin 50 euron lähtöhinta, yhä harvemmat kansalaiset saavat mitään vastinetta poliisille luovuttamistaan aseista, kansallisen asekeräilijäjärjestön puheenjohtaja Jari Mäkinen pohtii.

 

Korotukset kohdistuvat erityisesti asekeräilijöihin, erittäin vaaralliset -luokan aseiden lupahinnat nousivat 56 eurosta 108 euroon johon lisätään vielä 24 euron korttimaksu. Samoin muutenkin tiukilla oleva ase-elinkeino kärsii huomattavista omien lupamaksujensa korotuksista.


Aseharrastajat kokevat erityisen epäoikeudenmukaiseksi hintojen korottamisen perustelun. Kun uusien aselupien myöntämistä on vaikeutettu, lupahakemuksia ei tule enää riittävästi jotta kulut peittyisivät.

Suomen Asehistoriallinen Seura on ollut ajamassa nyt voimassa olevaa jatkuvaa armovuosilakia, eli rangaistuksetonta luvattomienkin aseiden luovuttamista poliisille. Vuonna 2010 luovutetuista aseista yhä harvemmasta aseen tuoja sai enää mitään korvausta.

Ennen kuin viime vuonna tavallisen aseluvan hinta kaksinkertaistettiin 68 euroon ja nyt 72 euroon, halvallekin aseelle oli kohtalaisen helppoa löytää uusi laillinen ostaja. Samoin aseiden tekeminen itse toimimattomaksi ja sen jälkeen sen tarkastuttaminen poliisilla oli vielä alkuvuodesta edullista, nyt aseen dekoamisen pystyy yleensä hyväksytysti suorittamaan vain aseseppä, jolle se on liiketoimintaa.

 

Ennen poliisin viimeisintä 14.1.2010 annettua dekoamisohjetta toimimattomaksi tehtyjen tehtyjen aseiden hinnat ovat nyt pilvissä, kun taas nykyohjeiden mukaan dekotut aseet ovat käytännössä arvottomia. Nykyohjeen mukaan liikaa tuhotut aseet eivät sovellu koriste-esineiksikään, EU:n asettamissa rajoissa toimimattomaksi tehdyllä aseella olisi vielä somistearvo.

Vuonna 2010 aseiden toimimattomaksi tekeminen käytännössä loppui. Samoin yksityishenkilöiden halu luovuttaa esimerkiksi kuolinpesän aseita lailliseen myyntiin lopahti, kun aseliikkeet eivät ota halpoja aseita vastaan kiristyneiden aselupahintojen vuoksi eikä poliisin kautta pois luovutetuista aseista saa korvausta.

Poliisin järjestämät asehuutokaupat ovat olleet asekeräilijöiden ja aseseppien väylä hankkia edullisesti varaosia. Vuonna 2010 voimaan asetettu lähtöhinta kuristi tämänkin mahdollisuuden tuottaa jotain korvausta ampuma-aseen luovuttamisesta.

- Tällä menolla Suomeen luodaan ennennäkemättömiä luvattomien aseiden markkinoita, asealan asiantuntija Jari Mäkinen kritisoi nyt myös aseliiketoimintaan kohdistuneita maksujen korotuksia.

 

 

 

 

Lisätietoja:

 

Jari Mäkinen, puheenjohtaja, 050 524 8466, puheenjohtaja@suomenasehistoriallinenseura.fi

 

Esa Salldén, tiedottaja, 0400 260 243,

tiedotus@suomenasehistoriallinenseura.fi

 

 


Linkkejä:

Tämä tiedote on myös täällä:

 

http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/fi/media/lehdistoetiedotteet/

 

Vapaasti julkaistava kuva toimintakelvottomasta haulikosta ja kuvateksti:

 

http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/fi/media/kuvia-julkaistavaksi/

 


Sisäministeriön tiedote uusista maksuista:

http://www.poliisi.fi/intermin/bulletin.nsf/PFBD/DF116C0778C8A376C22577FB0041AA54?opendocument

vuoden 2011 aselupahinnasto:

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/ADCD295E6849E8DAC2256BDD002D24A9?opendocument

Poliisin aseiden deaktivointiohje:

http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/news/47/87/Poliisilta-uudet-deaktivointiohjeet/d,newsDetail/